เที่ยวสุพรรณบุรี

ตลาดเก้าห้อง

อำเภอบางปลาม้า

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาม้า ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ กิโลเมตรที่ ๘๗-๘๘ (เลยแยกเข้าอำเภอบางปลาม้า ไปประมาณ ๑ กิโลเมตร) เข้าไปอีกประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร(ทางไปวัดลานดุก) เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือ แม่น้ำท่าจีนเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีมาแล้ว

 ตลาดเก้าห้องเป็นตลาดริมน้ำไทย-จีนแบบดั้งเดิม สามารถสัมผัสบรรยากาศได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพบ้านเรือนไม้เก่า

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดเก้าห้อง

 

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

อำเภอศรีประจันต์

เป็นตลาดค้าส่งในอดีตอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศเหนือ ๒๐ กิโลเมตร ตลาดแห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๑ รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ตัวอาคารเป็นห้องแถวไม้สองชั้น

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

   

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อำเภอศรีประจันต์

เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่กว่า ๗๐ ไร่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเรือนไทยภาคกลาง เรือนแต่ละหลังมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจ เช่น เรือนแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเดิมบางนางบวช

เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวาก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอ เดิมบางนางบวช มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระดับชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี เนื่องจากความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

   

วัดเขาขึ้น

อำเภอเดิมบางนางบวช

วัดเขาขึ้น หรือ วัดเขานางบวช (วัดพระอาจารย์ธรรมโชติ) ห่างจากจังหวัดประมาณ ๕๑ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ กิโลเมตรที่ ๑๓๘–๑๓๙ มีทางลาดยางขึ้นไปจนถึงวัดซึ่งตั้งอยู่บนเขานางบวช หรือจะเดินขึ้นบันได ๒๔๙ ขั้น ไปจนถึงยอดเขาก็ได้ พระอาจารย์ธรรมโชติเป็นพระที่มีความสำคัญในศึกชาวบ้านบางระจัน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วัดเขาขึ้น

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

อำเภออู่ทอง

ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ติดกับที่ว่าการอำเภออู่ทองและโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบ แสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

   

วัดเขาดีสลัก

อำเภออู่ทอง

วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคา ห่างจากอำเภออู่ทอง 8 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายสีแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบที่อื่น คือ รอยพระพุทธบาทนูน ขนาดกว้างประมาณ 65.5 เซนติเมตร ยาว 141.5 เซนติเมตร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วัดเขาดีสลัก

 

เขื่อนกระเสียว

อำเภอด่านช้าง

อยู่ที่ตำบลด่านช้าง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยกระเสียว ของกรมชลประทาน เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำสร้างกั้นลำห้วยกระเสียว ยาว ๔,๒๕๐ เมตร สูง ๓๒.๕๐ เมตร ปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เขื่อนกระเสียว

   

ค้นหา สามชุก

Copyright 2003-2009 samchuk.in.th . All rights reserved.
System Requirement : Internet Explorer 7.0+, Firefox, Opera, Safari | 1280x800 Resolution | Flash Player 8.0+
Hosted By : Colorpack.net
ขายป้ายสังกะสี